Em đi

Tác giả:

Từ bước em xa
xuân vắng nhà
Nửa phố gió mùa
mình hoa khép một
Nửa gối trăng soi
nửa buồng mưa dột
Nửa chiếu buồn
nghiêng nhớ nửa giường
Ngõ thõng lạnh ống sơ mi đường cụt
Cột đèn chột
chống một chân
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Em đi"