Em Đi Giữa Biển Vàng

Tác giả:

Em Đi Giữa Biển Vàng

 Bùi Đình Thảo


Nguyễn Khoa Đăng 


Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát hương lúa chín thoảng bay
làm lung lay hàng cột điện làm xao động cả rặng cây
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát bông lúa trĩu í trong lòng tay như đựng đầy gió mưa
như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi 

 

Thảo luận cho bài: "Em Đi Giữa Biển Vàng"