Em Đi Rồi… Hạ Nhớ!

Tác giả:

Em Đi Rồi… Hạ Nhớ!

 Phạm Anh Dũng


thơ Vương Ngọc Long


Em Đi Rồi …. Hạ Nhớ !Thơ: Vương ngọc Long
Nhạc: Phạm Anh Dũng

Moderato
4/4

Em đã quên mùa hạ
Theo đò qua bến lạ
Bước chân người lãng quên
Những hàng cây lặng yên
Bên dòng sông ngái ngủ
Dưới mặt trời huyết dụ
Giữa cỏ lá phiêu bồng
Trên sân trường hư không

Tình là ảo vọng
Tình chỉ còn chiếc bóng
Cuối đường thênh thang
Giữa cõi lòng mênh mang
Mưa rơi giọt vỡ
Trên môi người bỡ ngỡ
Hạ làm chia ly
Cung điệu buồn đôi mi

Em đi rồi …. Hạ nhớ !
Em đi rồi …. Hạ nhớ !

 

Thảo luận cho bài: "Em Đi Rồi… Hạ Nhớ!"