Em Gái Quê

Tác giả:

Em Gái Quê

 Hồng Xương Long


Từ ngày người rời làng quê, xa thôn làng đến nơi đô thành
Biết anh có còn mang trong lòng tình em gái quê
Dập dìu dòng đời ngược xuôi
Anh nơi đâu có còn nhớ nhau
Dưới trăng đêm nào mình trao nhau tiếng yêu ban đầu
Rồi một ngày kia nơi đâu xa xôi, anh về làng, xe rước hai hàng
Nhà người ta đưa đón cô dâu.
Em khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm mà nghe nỉ non trong lòng.
Những chiều buồn ra ngồi bến sông thấy anh đang cười mà tái tê lòng
Rồi một ngày kia nơi đây xa xôi vắng một người thôn nữ đưa đò,
chuyện tình chôn vào đáy con tim.
Ơi tiếng vạc kêu nhau kẻ bầy đêm thâu mà nghe nỉ non như tiếng ai sầu
Những chiều buồn buồn ai về bến xaư có con đò lẻ bóng quê mùa.

 

Thảo luận cho bài: "Em Gái Quê"