Em gần gũi, em xa xôi

Tác giả:

Em gần gũi, em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.

Thảo luận cho bài: "Em gần gũi, em xa xôi"