Em – Huế – Xưa

Tác giả:

-tặng vk/hvd

Tình em
Huế mộng nguyên trinh
thơ ta
còn mãi ngát tình Hương Giang
áo bay
ngược chuyến đò ngang
vạt lạy
gió lộng vội vàng tay che

Ngại ngùng
chi một câu thề
em qua Thành Nội
ta về Kim Luông
chiều nay
Vỹ Dạ ngóng trông
vắng em
Thiên Mụ hồi chuông – vọng buồn

Tràng Tiền mấy nhịp – mù sương
đêm hoa đăng cũ – trăng vương giọng hò
bởi em
Huế đẹp bài thơ
nên ta
mãi mãi vẫn chờ – Huế – xưa…

Phạm Ngọc

Thảo luận cho bài: "Em – Huế – Xưa"