Em không buồn nữa

Tác giả:

(Tâm sự của bé Kiều, liên lạc viên của đội Tuyên truyền, chiến khu Khu 8)

Mồ côi má lúc lên năm
Ba em mất tích không tìm đâu ra.
Em không biết nữa quê nhà
Nơi đâu và lại ở xa hay gần.
Đời em cơ cực trăm phần
Ba nuôi em bắt đợ đần người ta.
Em nay tuổi đã mười ba
Bụng ham được học, ai mà cho đi.
Nhỏ như em chẳng thiếu gì
Sớm trưa cắp sách đi về vui sao!
Dắt trâu ăn cạnh bờ ao
Chiều chiều nhớ má buồn sao là buồn!
Cái hôm em trốn vô rừng
Gặp anh bộ đội mừng làm sao!
Nghe anh cắt nghĩa ngọt ngào:
(Làm dân có nước, đồng bào phải thương).
Em đi liên lạc dẫn đường
Rảnh rang lấy sách anh thường dạy cho
(Chương trình cứu quốc) mấy tờ
Say sưa em đọc không giờ nào thôi.
Lòng em nay ấm lại rồi
Như ngày có má, như hồi còn ba!
Tân An, đêm 30-5-1947

Thảo luận cho bài: "Em không buồn nữa"