Em Không Ngủ Bởi vì Anh Đang Nhớ

Tác giả:

Em Không Ngủ Bởi vì Anh Đang Nhớ

 Đỗ Dũng


Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang

Aaaaaaa ….ơ ơ ….

 

Thảo luận cho bài: "Em Không Ngủ Bởi vì Anh Đang Nhớ"