Em Mọi

Tác giả:

Em là hoa hậu: Một hai
Bước tha thướt vạt áo dài: Rồi vô!
Có cô thái đỏ đứng chờ
Anh! Anh mọi núi còn ngơ ngẩn nhìn

Nếu anh chấm điểm một mình
Anh đổi con suối anh rình gót chân
Em! em Thái của mùa xuân…

Thảo luận cho bài: "Em Mọi"