Em Nằm Võng Trong Hồn Ta Ðó

Tác giả:

Ta muốn khép ngàn thu mắt đá

Sầu em từng đóa còn y nguyên
Mai em trở gót chừng ta đã
Theo hạc bay về cõi rất riêng

Ðêm hoá kiếp trùng trùng bóng tối
Ngày cư tang mây trắng ngang đầu
Tới rất vội, em đi cũng vội
Sông nghẹn dòng biết chảy về đâu

Toan nuốt trọng những lời em hứa
Cũng hề chi vàng đá thay mầu
Hoài công gõ trái tim không cửa
Ðời không đau tình nghĩa cũng đau

Mưa rất nhẹ sao thừa dông tố
Gió vô tâm cười nát tịnh yên
Em nằm võng trong hồn ta đó
Phật là em, ma cũng là em

Thảo luận cho bài: "Em Nằm Võng Trong Hồn Ta Ðó"