Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co

Tác giả:

Má bầu, bụ sữa, no hôn

Tay ngà ai vắt qua hồn chàng đây
Vắng nàng héo lá khô cây
Sáu ngày xa cách nhớ đầy thiên thu

Bên nàng động cái tâm hư
Trái tim ngâm rượu ngất ngư hơi hèm
Thoắt ta thoát tục thành tiên
Thoắt ta ma mãnh giả hiền giả ngu

Em ngồi sông duỗi sông co
Lòng ta như một lá đò chao nghiêng
Em cười hé nụ hồn nhiên
Giết ta dễ ợt, bắt quên đừng hòng!

Thảo luận cho bài: "Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co"