Em nhớ anh

Tác giả:

Nhớ anh tựa cửa chờ mong
Cánh thư viễn xứ ướp nồng hương yêu
Nhớ anh quanh cảnh điều hiu
Giọt sầu tơi tả, hồn cô liêu sầu !

Oct 26 2001

Thảo luận cho bài: "Em nhớ anh"