Em Nhỏ, Thời Anh Thương

Tác giả:

Khi em vui núp vào thơ
Núp quanh núp quẩn núp vừa ngực anh
Để khi chân nhỏ về hành
Anh còn đôi mắt lộng quanh tiếng cười

Khi em buồn bỏ phố vui
[Nhớ đừng mở cửa ngực rồi xa xôi]
Để khi cô quạnh anh ngồi
Thấy sâu trong đó em thời anh thương./.

Thảo luận cho bài: "Em Nhỏ, Thời Anh Thương"