Em Nhỏ

Tác giả:

sống như nắng muộn níu trời

sống như xa nửa cuộc đời gặp nhau
tôi và em nợ lần đầu
có khổ ráng chịu, có sầu… just fine !
tôi và em lúc là ai !
như hai kẻ lạ ngày hai chiều đường
một mai sống thở vô thường
vẫn em, em ngụ giữa cuồng thơ anh

Thảo luận cho bài: "Em Nhỏ"