Em Như Chiếc Lá

Tác giả:

Trôi như Chiếc Lá rụng bên song
Âm thầm chịu đựng cuối Dòng Sông
Đời qua- Lá đổ- Mùa Đông giá
Ngồi ngắm Lá Vàng, tuyết  trắng không

Ơi Dòng  Sông hỡi- mây cùng gió
Im lặng nào bằng-Tiếng Dòng Sông?
Thả trôi Hồn Nước  lòng ta đó
Lá quyện vào Sông , chảy thành dòng.

lúa ( 1.12.05)

Thảo luận cho bài: "Em Như Chiếc Lá"