Em Như Chim Bồ Câu Trắng

Tác giả:

Em Như Chim Bồ Câu Trắng

 Trần Ngọc


Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa
Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa
Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em
đây là chim trắng chim hòa bình
Sống để yêu thương giữ đẹp trái đất xanh 

 

Thảo luận cho bài: "Em Như Chim Bồ Câu Trắng"