Em Ở Đâu

Tác giả:

Em ở đâu, em đang làm gì thế
Đông về rồi anh nhớ cúc họa mi
Em ở đâu, anh nghe những thầm thì
Gió lạnh ngọt luồn trong làn tóc ấm

Em ở đâu, giọt cà phê rất chậm
Thả đêm buồn thao thức những canh thâu
Tình chênh chao lạc lối bến dãi dầu
Em ở đâu, để anh còn tìm mãi ….

Thảo luận cho bài: "Em Ở Đâu"