Em, Tuổi Hàng Hai

Tác giả:

Em đi hai hàng. Tuổi em hàng hai

Em ngồi nơi hàng ba vì tuổi em vừa chẳn hai hàng. Em mơ em mộng
Mộng, em mộng hai hàng. Hàng nhất em mộng, mộng người mơ
Hàng nhì, em mơ, em mơ gặp người mộng
 
Sét đánh cái đùng. Em còn ngồi mơ
Nên em, hàng ba vẫn còn, ngồi dưới mái nhà 
 
Ngoài hiên mưa chưa tới. Ngoài trời nắng chửa lên. Lòng em đã rộn ràng
Hai hàng bím tóc em trôi, thả ra dài như cơn mộng
Mộng em thanh bình, mộng đẹp như hoa …
 
Hoa …Thì Là
 …mà mới chôm của Góc

 
Năn nỉ em, mộng em nên nằm mềm (*) đừng là ngồi cứng (*). Nhức …gân em
 
Ơi, em ngồi nơi hàng ba. Lắm khi em ngồi đến già. Nếu em lòng không ngọt nếu em ngậm hoài chanh
 

 
nó…chua.
 
Em ơi, em tuổi hai hàng. Nắng sáng em quàng trên vai. Bài Tango em bước. ♪♫ Đời em đẹp tựa Rumba
Em ơi, em ngồi ở hàng ba. Dưới mái nhà. Mẹ lo em giấc ngủ. Cha canh thằng cà bông. Đời em đẹp như bông hồng
 

Kiến Hôi (KietTran)  

tặng anh Nắng Sáng hồi tuổi hai hàng
Hello chị Vỹ và Nắng Thủy Tinh


(*) http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=361891&mpage=59&key=
 
 

Thảo luận cho bài: "Em, Tuổi Hàng Hai"