Em Về

Tác giả:

Em về xuân cũng vội qua
Thu đông nằm ngủ cho hoa rộn ràng
Em về nằm cạnh bên chàng
Nửa đêm hơi thở vội vàng, nhặt khoan

Em về cỏ lá hiền ngoan
Tâm tư một cõi miên man ngủ vùi
Em về chia lại ngọt bùi
Hương nồng là những ngậm ngùi trăng sao

Em về có chút gầy hao
Hằn lên da thịt, anh xao xuyến lòng
Em về cởi những chờ mong
Mặc lên khao khát, căng vòng đam mê

Em về nửa cõi tái tê
Nụ hôn xóa những lê thê muộn phiền
Em về áo vén làm duyên
Tim anh giả chết nằm yên đợi chờ

DCCB

Thảo luận cho bài: "Em Về"