Em Vẽ (*)

Tác giả:

Em Vẽ (*)

 Phạm Thị Sửu


thơ: Hoàng Thanh Hà 

Thảo luận cho bài: "Em Vẽ (*)"