Em Về Rũ Áo Chiêm Bao

Tác giả:

Em về rũ áo chiêm bao
Thì thầm kể chuyện thuở nào mới quen
Tỉ tê chao bóng ngọn đèn
Gối chăn dương thế lệ hoen kiếp nào
Thì ra em chết rồi sao
Chiêm bao mở ngỏ nhìn vào đáy gương
Rõ ràng ngực trắng tuyết sương
Mà như đã tưởng ngàn thương trăm sầu
Em về rũ áo trăng sao
Tưởng chừng như một thuở nào mới quen.

Thảo luận cho bài: "Em Về Rũ Áo Chiêm Bao"