Gà Nhíp Gọi Em

Tác giả:

phỏng thơ Việt Hải


 

Ổ gà nhà em nở mười chú nhíp
Chào những chú nhíp óng chuốt như là nắm tơ
Em rắm tấm vàng chúng reo thích thích !
à tích tích tích tích, à tích tích tích tích
à tích tích tích tích, à tích tích tích tích
Nghe vui vui quá tiếng gà gọi em
Nghe vui vui quá tiếng gà gọi em …

Thảo luận cho bài: "Gà Nhíp Gọi Em"