Gà Vịt

Tác giả:

Một quả trứng to
là quả trứng vịt
chín quả trứng nhỏ
là quả trứng gà

mười quả trứng tròn
mẹ gà ấp ủ
chín chú gà con
một em vịt bé

sáng trời mát mẻ
mẹ dẫn đi chơi
gà chạy nơi nơi
vịt bơi xuống nước

mẹ kêu quang quác
-con ơi lên bờ
vịt bơi lên bờ
-mẹ ơi! mẹ ơi

con là con vịt
chân con có màng
mỏ con to hơn
tiếng kêu
cáp cáp

Thảo luận cho bài: "Gà Vịt"