Gái Buôn

Tác giả:

I.

Nước buôn như chị mới ăn người
Chị thấy ai đâu chị cũng cười
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế
Ðắt hàng như thể mớ tôm tươi
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ
Giá gạo đầu năm, đấy vẫn mười
Thả quýt nhiều anh mong mắm ngấu
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi

II.

Ai đấy ai ơi khéo hợm mình !
Giàu thì ai trọng, khó ai khinh
Thằng Ngô mất gánh, say câu chuyện
Chú lái nghiêng thoi, mắc giọng tình
Có khéo có khôn thì có của
Càng giàu càng trẻ lại càng xinh
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ !
Chẳng biết rằng dơ dáng dạng hình

Thảo luận cho bài: "Gái Buôn"