Gần Sông Babylon

Tác giả:

Nguyễn Khắc Xuyên


Gần sông Babylon
Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion
Gần sông Babylon
Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion
Trên cây dương liễu ấy
Ta treo đàn ta
Bọn dẫn ta đi đày xa
Chúng xin ta ca
Chúng xin ta ca một khúc hân hoan
Hãy ca cho ta
Một khúc Sion

Gần sông Babylon
Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion
Có lẽ nào ta hát thánh ca
Trong nơi đất lạ
Có lẽ nào ta hát thánh ca
Trong nơi đất lạ
Gần sông Babylon
Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion

Tham khảo:
1-Băng nhạc Đêm hạnh ngộ: tiếng hát Khánh Ly (kỷ niệm đại lễ phong 117 thánh tử đạo Việt Nam tại Roma), Khánh Ly Productions 1989.

Thảo luận cho bài: "Gần Sông Babylon"