Gánh hàng rong

Tác giả:


Thôi thôi … gió thổi vạt bà ba .
Xuống phố em mang gánh chợ xa .
Đường vai , suối tóc , chiều nghiêng đổ .
Giọng ngọt , tơ đường , thấm tận môi .

Dec 22 , 01

Nhớ về Sài Gòn … về người con gái với những gánh chè rong … trong những buổi chiều thành phố .

 

Thảo luận cho bài: "Gánh hàng rong"