Gánh lạnh

Tác giả:

Em bắt nắng cho mưa chớp tạnh
Chiều già ai gánh lạnh cùng ta

Thảo luận cho bài: "Gánh lạnh"