Gánh Thùng Thơ Đem Bán

Tác giả:

Gánh Thơ đem bán chợ đời

Bán đi thương nhớ, vốn lời – anh trao

Bán yêu – bán đợi – mùa nào

Thúng Thơ chứa đựng dạt dào tình anh

Hình như Mưa gội rửa nhanh

Nước Mưa hay lệ loanh quanh chỗ ngồi

Chia tay với Thúng Thơ tôi !

Em nay đã bán xa rồi ý thơ

Gánh về – Lòng nhẹ vương tơ ?

Chợ Đời em đã rao mời dấu yêu !

Còn yêu? Đong nặng bao nhiêu

Bán đi – Cho nhẹ đìu hiu buổi chiều.

lua9


Số Lần Chấm: 
0

 

Thảo luận cho bài: "Gánh Thùng Thơ Đem Bán"