Gặp Em Và Mưa, Với Lá

Tác giả:

chiều nay mưa sớm tôi về

đường nghiêng nước chảy vũng mê hoang nào

em gom lá đổ bờ rào

trôi theo tôi chiếc lá màu nắng non

à ơi, một chiếc con con

mà chao đảo cả núi non sông hồ…

Thảo luận cho bài: "Gặp Em Và Mưa, Với Lá"