Gặp gỡ Sài Gòn

Tác giả:

Nơi mắc võng

Lần dầu về với Sài Gòn
Loay hoay tìm nơi  mắc võng
Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng
Thương tình chẳng nỡ đóng đinh

Suốt đêm nằm không trở mình
Hai đầu võng treo song cửa
Mơ màng nửa thức nửa ngủ
Bâng khuâng nửa phố nủa rừng

Ru anh như chiếu ở giường
Đệm chăn đầu gối bên gối
Trong mơ chợt nghe tiếng suối
Mở mắt quạt trần đang quay

Cơn mưa lạ

Đang ngon giấc bỗng ào cơn mưa lạ
Vội quáng quàng tháo võng chạy vào hiên
Trời không mây chắc mưa rơi từ lá
Lạ Sài Gòn quen thế tiếng mưa quen

Tốc độ

Tôi đi trong buổi chiều hon-đa
Giữa những tiếng rầm rầm rú ga, sang số
Lòng thanh thản là một người đi bộ
Gõ dép cao su trên gạch đá tưng bừng
Đường tôi đi qua phố qua rừng
Qua im lặng xóm làng, qua âm thanh thành phố
Sao chiêù nay tôi bỗng say tốc độ
Mới thấy mình chưa hiểu hết bàn chân
Bàn chân đất đi nhanh hơn lịch sử
Năm mươi ngay vượt quá ba mươi năm!
Sài Gòn, 3-5-1975

Thảo luận cho bài: "Gặp gỡ Sài Gòn"