Gặp lại

Tác giả:

Mười hai năm trước nghe anh hát
Nhạc đàn say đắm biển đung đưa
Tôi gặp lại anh nơi yên tĩnh
thấy anh buồn

Đàn treo vách cung nào cũng lạnh
Bỗng dưng tôi sợ nghe đàn
Cho tôi được lặng im anh nhé
Biển chiều không sóng, bình yên.
1987

Thảo luận cho bài: "Gặp lại"