Gặp Lại Vô Tình

Tác giả:

nghe lại những lời ca cũ rích

thương mình xếp lớp nếp nhăn nheo

má phấn môi son tô điểm mãi

câu thơ từ đó – gió qua đèo

qua sông vỗ sóng âu thường thói

giận người xa khuất vạt mây che

ngày toang hoác nắng trưa trô trố

thoáng đã tà dương cuộn sóng đè

gặp nhau tình nhạt như nước cất

một trái tim giờ đã vô trùng

ngữ ngôn tinh khiết ngồi ca cẩm

bàn tay đạo diễn chịu hàm oan

quán vắng đèo heo giương mắt ngó

vài xen cận cảnh cũng vô duyên

hỏi thăm mùa cũ như than thở

ngậm hến cho xong một tích trò

thương xót nhau từ hun hút nhớ

chán chường nhau một buổi ngộ trùng

đọa đày nhau ngàn sau lẩm cẩm

gió đùa…phe phẩy bạc chân dung

người bộn bề ta cũng vợ…con

hồng nhan cố tưởng mảnh trăng tròn

thương câu chữ vụng nghêu ngao mãi

chiều nhạt – ngoài sân ngọn gió suông…

Thảo luận cho bài: "Gặp Lại Vô Tình"