Gặp Mưa

Tác giả:

phố trưa giữa lúc đông người

đang vàng hoe nắng giữa trời bỗng mưa
mưa rơi khi nhặt, khi thưa
tôi đi giữa những chiếc ô nhiều màu
em nhìn tôi, má đỏ au
rồi nghiêng ô lụa che đầu cho tôi
đường chưa ướt đã tạnh rồi
mưa Ðà Lạt ngắn vậy thôi, như đùa
từ từ em lại xếp ô
bồi hồi tôi lại mong mưa, bồi hồi…

Thảo luận cho bài: "Gặp Mưa"