Gặp tiết Trung nguyên xá tội

Tác giả:

Thiên địa na dung tội ác nhân
Thị hà xá tội hữu hương thần
Ngã kim dục trượng từ bi lực
Cửu đắc vô cô đồ thán nhân

Dịch nghĩa

Trời đất nào có dung tha kẻ ác
Thế thì tại sao lại có ngày lành tha tội
Ta nay muốn nhờ vào sức của lòng từ bi
Cứu bằng được những người vô tội lầm than
Tiết Trung nguyên vào ngày rằm tháng bảy, nhà Phật còn gọi là lễ Vu Lan bồn (phiên âm chữ Phạn Ullambana, nghĩa là cực khổ tột độ, lại có nghĩa là cứu vớt khỏi cảnh cực khổ tột độ), là ngày cầu siêu, xin xá tội cho những người đã từng có tội ở đời, sau khi chết sa vào địa ngục.

Thảo luận cho bài: "Gặp tiết Trung nguyên xá tội"