Gấu

Tác giả:

Gấu chỉ hiểu vài lời

Lúc bập bẹ “ma ơi ”
Đôi bàn tay bé nhỏ
Luôn lượm nhặt lên môi
Chân từng bước khấp khểnh
Gấu đi lại khắp nơi
Góc nào Mẹ cấm kỵ
Gấu chui vào nghịch chơi !

Love,
SC

Thảo luận cho bài: "Gấu"