Ghé bến trần gian

Tác giả:

Người say muôn thuở ghe qua chơi,
Nhựa níu, men chào, tóc lả lơi,
Trau chuốt, ân cần… thôi uổng quá!
Dạ phàm đâu buộc cánh chơi vơi.
Cuộc đi: khói, rượu, thơ, tình, mộng,
Ăm ắp đầy then, chẳng mượn đời,
Hưng sẵn, neo thuyền ghi chút cảm,
Buông về Cao Rộng mấy trung khơi.

Thảo luận cho bài: "Ghé bến trần gian"