Ghế Công Viên

Tác giả:

Cả đời đón bạn đứng chơ vơ

Cỏ bám bện chân cứ lặng lờ

Nắng cháy da trầy không tiếng oán

Mưa xuyên thịt nứt cũng làm ngơ

Khi vui cô đặt mông tha thiết

Lúc giận cậu đè đít tỉnh bơ

Chẳng giận hờn ai thanh thản kiếp

Cả đời đón bạn đứng chơ vơ !

Bác Từ

Thảo luận cho bài: "Ghế Công Viên"