Ghen

Tác giả:

Đau khổ quá đi. Họ có tình
Cỏ với người ấy như bóng hình
Tủi thân, tôi về mơ mộng vậy
Cỏ đừng làm tôi Nguyễn Tất Nhiên.

Thiên hạ xa gần rằng tôi ghen
Tôi nói với họ chỉ là men
Men tình giết chóng hơn men rượu
Chẳng biết phận mình còn bon chen.

Nhiều người yêu Cỏ quá đi thôi
Cỏ ơi… có biết tôi đơn côỉ
Hồn mai dật dờ nghiêng gối mộng
Mộng bảo mình ghen quá đi rồi.

Cứ thể trai tơ bị bỏ …bùa
Xác hồn vất vưởng, vãi te tua
Kiếp sau tôi thề không biết Cỏ
Biết chỉ để ghen, chỉ để thua.

Thảo luận cho bài: "Ghen"