Ghẹo cô bán chè bông cỏ

Tác giả:

Buôn bán hàng chi lạ rứa tề
Làm duyên làm dáng hỡi cô tê?
Đẩy đưa mời bác: ngon ngon lắm
Thỏ thẻ thưa anh: ngọt ngọt ghê
Ăn thử còn e, thôi chị nhé!
Nói ra không tiện đó em nề!
Tấm lòng trong sạch mà như thế
Chưa nếm, nhưng mình đã biết khê.
Nguồn: Báo Sài Gòn, số 2-2-1935

Thảo luận cho bài: "Ghẹo cô bán chè bông cỏ"