Ghép Mảnh Tơ Sầu

Tác giả:

Cất đi hạnh phúc, nỗi niềm

Ngây ngô để lại ưu phiền cho nhau
Ngày sau , biết đến khi nào ?
Ghép chung nửa mảnh tơ sầu thành đôi ?

Mênh mang gieo mộng bên người
Để cho dịu ngọt nhoẻn cười mắt môi
Vấn vương thân ái ngàn khơi
Nay đang tìm kiếm cả đời của nhau

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Ghép Mảnh Tơ Sầu"