Ghét Anh Ghê !

Tác giả:

Em có mắt nào nhìn anh chờ đợi
Cho Thu về ngần ngại cánh gió bay
Theo vạt áo gởi sầu trong sợi nhớ
Anh về đợi chờ tháng Tư sang

Em, môi kia dỗi hờn thời con gái
Rất là duyên khi nói ghét anh ghê
Và vẫn thơm như thưở làm học trò
Ăn quà vặt, vẫn nhất thời con gái

Anh tiếc..
Không làm người là người bán hàng rong !

Thảo luận cho bài: "Ghét Anh Ghê !"