Ghonim: Tôi tha thứ hết cho họ

Tác giả:

Tin từ New York (AFP- 13 Feb 2011): Sau 12 ngày được tha, nhà tranh đấu mạng Wael Ghonim đã hôn lên má những người lính. Những người này đã bịt mắt anh trong khi giam giữ và đôi khi còn đánh đập anh nữa.

http://www.youtube.com/watch?v=LxJK6SxGCAw“Tôi gỡ vải bịt mắt ra và nói “Hi”, rồi hôn từng người lính”, anh nhân viên quản lý cấp cao của hãng Google nói vậy trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBS trong chương trình 60 phút, phát hình tối Chủ nhật 2-13 vừa rồi.

“Làm như thế, tôi muốn gửi họ một thông điệp”, anh Ghonim nói. Anh là người đã trở thành một người lãnh đạo những cuộc biểu tình ngoài đường phố làm sụp đổ sự cai trị của Tổng Thống Hosni Mubarak.

Người hùng 30 tuổi Ghonim nói những sự đánh đập anh không theo một thời khóa biểu nhất định.

“Những đánh đập đó là tùy theo từng người giam, thật ra từ những người lính, chứ không phải từ các sĩ quan”, anh nói vậy.

“Và tôi tha thứ cho họ, tôi tha thứ họ vì họ luôn nghĩ rằng tôi đang làm hại đất nước.” Anh nói, “họ cho tôi là tên phản bội, tôi làm đất nước bất ổn định.”

“Vậy khi anh nào đánh tôi, ảnh làm vậy không phải vì ảnh là người xấu. Ảnh nghĩ rằng ảnh là người tốt.”

Ghonim là người đã lập trang “Chúng ta đều là Khaled Said”, trang mạng này được ghi công là đã giúp điều vận những người biểu tình. Anh nói rằng những cuộc biểu tình dẫn đến sự phế truất Mubarak sẽ không xảy ra nếu không có các liên mạng xã hội. (online social network)

“Nếu không có các liên mạng xã hội thì sẽ không có gì châm ngòi hết, bởi vì mọi diễn tiến trước khi cuộc cách mạng bắt đầu là điều quan trọng nhất.”

“Nếu không có Facebook, không có Twitter, không có Google, không có YouTube, sự sụp đổ của TT Mubarak này sẽ không thể diễn ra,” Ghonim nói vậy.

“Một trong các lỗi lầm chiến lược của chế độ độc tài là chặn Facebook,” anh tiếp lời.

“Vì sao? Bởi vì họ đã như thú nhận với bốn triệu dân mạng là họ sợ cuộc cách mạng này chết khiếp – với việc chặn Facebook.”

“Họ đã ép những người chỉ muốn đọc tin tức từ Facebook, họ ép những người này xuống đường để hòa vào cuộc cách mạng!”

Ghonim nói anh đã từng bị đe dọa thủ tiêu cũng như bị gán tội là gián điệp hay phản bội đất nước.

“Nhưng tôi nghĩ, trong vài ngày tới đây, khi những hồ sơ mật của chế độ cũ sẽ được phơi bày cho mọi người đọc, cũng như biết ai đã biển thủ tiền bạc của đất nước, mọi việc sẽ khá hơn lên.”

Khi chương trình “60 Phút” hỏi anh Ghonim cảm tưởng là những người lãnh đạo độc tài nghĩ sao sau những cuộc biểu tình ở Ai Cập.

Anh nghĩ “Họ chắc sẽ rất hãi sợ, chắc chắn sẽ rất hãi sợ”.
Tin từ: APF.

Xem thêm:

http://www.cbsnews.com/stories/2011/02/13/60minutes/main20031701.shtml

****

Ghonim: I forgive them all

February 14 2011 at 03:49am

New York – Released after 12 days in custody, Egyptian cyber activist Wael Ghonim kissed the soldiers who had kept him blindfolded and given him the occasional beating.
“I removed my blindfold and I said ‘Hi’, and kissed every one of them,” the Google marketing executive for the Middle East said in an interview with CBS’s 60 Minutes aired on Sunday. “All of the soldiers.”
“And, you know, it was good,” said Ghonim, who emerged as a leader of the street protests which brought down President Hosni Mubarak. “I was sending them a message.”
The 30-year-old Ghonim said the beatings were “not systematic”.
“It was individual-based, like, and it was not f-rom the officers,” he said. “It was actually f-rom the soldiers.
“And I forgive them, I have to say. I forgive them, because one thing is that they were convinced that I was harming the country,” he said. “I’m sort of like a traitor, I’m destabilising the country.
“So when he hits me, he doesn’t hit me because… he’s a bad guy. He’s hitting me because he thinks he’s a good guy,” he said.
Ghonim, who started a Facebook page, “We Are All Khaled Said”, that has been credited with helping mobilise the demonstrators, said the protests which led to Mubarak’s ousting would not have happened without online social networks.
“If there was no social networks it would have never been sparked,” he said. “Because the whole thing before the revolution was the most critical thing.
“Without Facebook, without Twitter, without Google, without YouTube, this would have never happened,” Ghonim said.
“One of the strategic mistakes of this regime was blocking Facebook,” he continued.
“Why? Because they have told four million people that they are scared like hell f-rom the revolution – by blocking Facebook.
“They forced everyone who’s just, you know, waiting to read the news on Facebook, they forced them to go to the street to be part of this,” he said.
Ghonim said he had received death threats and been accused of being a spy and a traitor.
“But I think, in the next few days, when all the black files of the regime are going to be out for everyone to read and see, and, you know, we know about the money that was stolen f-rom this country things are going to get better,” he said.
Ghonim was asked by 60 Minutes what other authoritarian leaders should be thinking after the protests in Egypt.

“He should freak out. He seriously should freak out,” he said. – AFP

Thảo luận cho bài: "Ghonim: Tôi tha thứ hết cho họ"