Gia Đình Thân Ái

Tác giả:

Gia Đình Thân Ái

 Lê Mộng Nguyên


Đây gia đình cùng nhau chung thân ái
Dưới đài sen sáng soi đời thắm hồng
Ta ca mừng ngày xanh bao hăng hái
Ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông
Tay trong tay thân tình cất tiếng hát
Ánh xuân tràn lan đây gia đình trời bình minh
Tay trong tay xin nguyền quyết cố gắng tiến lên
điểm tô đời huy hoàng cùng đóa Sen

Tham khảo: quangduc.net/nhac/index.html

 

Thảo luận cho bài: "Gia Đình Thân Ái"