Giá Ngày Xưa Em Có Anh

Tác giả:

Giá Ngày Xưa Em Có Anh

 Hồng Hà


Nguyễn Thị Hồng Ngát


Em không còn như thuở
ngày xưa
Sắc đẹp đã qua
Tuổi trẻ đã qua
Sụ cuồng nhiệt
Như cơn ào ạt
Cũng đã qua rồi
Giờ chỉ còn xa mạc
Cháy lòng cơn khát
Em không còn gì
Để đền bù tình anh
muộn màng
Tiếc cho ngày tháng dài
vô vọng
Tiếc cho những mảnh đời
tuổi xuân
Giá ngày xưa em có anh
Giá ngày xưa em có anh ….

Trần Thu Hà


 

Thảo luận cho bài: "Giá Ngày Xưa Em Có Anh"