Giã từ, từ giã…

Tác giả:

Giã từ, từ giã hoa ân ái
Một nửa tàn phai, một nửa tươi
Môi cắn máu thâm cho khỏi khóc
Yêu em anh lại ngẩn ngơ cười.
1956

Thảo luận cho bài: "Giã từ, từ giã…"