Giá và chiến lược giá

Tác giả:

Giá và chiến lược giá

Thông tin tác giả

Giá cả chỉ là một phần trong kế hoạch marketing ( còn gọi là hỗn hợp marketing) để tạo doanh thu. Cuốn sách này nghiên cứu vấn đề định giá. Cuốn sách xem xét những yếu tố cần cân nhắc khi định giá và trình bày các phương pháp định giá khác nhau.

674_p4883
Mục đích chính của cuốn sách này nhằm chỉ ra những yếu tố giá cả trong doanh nghiệp và cả môi trưường xung quanh ảnh hưởng tới quyết định về giá cả. Cuốn sách cũng cho thấy các phương pháp định giá khác nhau mà ta có thể áp dụng, và nêu hai chiến lược định giá cơ bản cho sản phẩm mới…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Dự án Mê Kông
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 133.00 gam
  • Kích thước: 21×29 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 66

Thảo luận cho bài: "Giá và chiến lược giá"