Giấc Buồn

Tác giả:


Chấp chới làn mây xám 
Trôi vào ngõ hồn ta 
Từng giọt mưa hoài cảm 
Sầu ! ôi sầu bao la … 

Giấc buồn ngày mưa muộn 
Xin ru người ru ta 
Chút lửa hồng nhen nhóm 
Mộng đi người ngày qua ! 

Nâng niu từ dĩ vãng 
Một chữ đã hiểu là … 
Ðường buồn dù vô hạn 
Cũng một lần tìm ra 

Phút quên đời vội vã 
Nghe mưa lời thiết tha 
Mưa ơi, xin cảm tạ ! 
Giấc buồn về mộng xa … 

— Hoa Nắng

Thảo luận cho bài: "Giấc Buồn"