Giấc Mê

Tác giả:

Tỉnh say là giấc phù vân
Ô hay nghiêng ngửa thân phân ngỡ ngàng
Mộng đời say giấc miên man
Tỉnh trong mộng ảo, bàng hoàng trí mê
Ai hay ta kéo lê thê
Bên bờ hư ảo bay về chốn xưa!

Thảo luận cho bài: "Giấc Mê"