Giấc Mơ

Tác giả:

Giấc Mơ

 Quốc Bảo


Có khi lòng không hẹn
Có khi tình không hẹn
Có khi tìm nhau mãi không gặp nhau đâu nữa
Có khi ngồi yên thấy ta bé thơ đi mỗi ngày
Có khi cuồng chân đi như chuyến đi lần cuối

Có khi tình rất buồn
Có khi người rất buồn
Có khi tìm nhau nói câu biệt ly không hết
Có khi lòng vui quá ta thấy em xa hóa gần
Có khi chợt đêm thâu ta ca hát uh..uh…

Vì thương em rất thương như là
Vì mong manh phấn hương em là
Em là muôn nghìn đêm trầm khói bay
Vì ta thương rất thương như là
Trăm năm dâng hết đây mà
Mà em xa cách, nỗi đau cuộc vui không hay biết

Thương em rất thương môi hồng
Bình minh lên ước mơ vun tròn
Em và ta cùng ra chào nắng mai
Tình thương ta cất nơi tim hồng
Ta nuôi cho hết xuân nồng
Dù em không biết thì vẫn nguyên một giấc mơ uh uh …

……

ah, hu ha hu ha … ah ah ah …

Vì thương em rất thương như là
Vì mong manh phấn hương em là
Em là muôn nghìn đêm trầm khói bay
Vì ta thương rất thương như là
Trăm năm dâng hết đây mà
Mà em xa cách, nỗi đau cuộc vui không hay biết

Thương em rất thương môi hồng
Bình minh lên ước mơ vun tròn
Em và ta cùng ra chào nắng mai
Tình thương ta cất nơi tim hồng
Ta nuôi cho hết xuân nồng
Dù em không biết thì vẫn nguyên một giấc mơ uh uh …

ah, hu ha hu ha … ah ah ah …

 

Thảo luận cho bài: "Giấc Mơ"