Giấc mơ

Tác giả:

Tôi gặp mình
Khi mới lên ba
Bi bô khắp nhà
Tôi gặp mình
Vào ngày cưới

Tim bối rối
Phượng đỏ trong mắt bạn bè
Tôi gặp mình
Tóc đã bạc phơ
Nụ cười móm mém

Tia sáng
Lọt qua cửa sổ
Cơn mơ bay biến
… Tôi gặp mình

trước gương
Bây giờ tròn mười bảy
Nửa vui
Nửa buồn…
(1994)

Thảo luận cho bài: "Giấc mơ"